Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:
pan Tomasz Stochniałek
TMP IT GROUP sp. z o.o.
kontakt: iod@tmp.pl

Uwaga! Aktualizacja dokumentacji RODO w naszej placówce!

Prosimy o zapoznanie się.

1. Oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych - www.spkolniczki.pl/24/rodo/wizerunek.pdf

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (m.in. w zakresie wizerunku) dla celów informacyjnych i promocyjnych - www.spkolniczki.pl/24/rodo/rodo_www.pdf

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z wtyczki ,,Lubię to’’i subskrypcją fanpage’a - www.spkolniczki.pl/24/rodo/rodo_like.pdf

4. Oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych na uroczystościach szkolnych - www.spkolniczki.pl/24/rodo/wizerunek_uroczystosci.pdf

5. Oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych - osoby spoza szkoły - www.spkolniczki.pl/24/rodo/wizerunek_spoza.pdf

6. Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka - www.spkolniczki.pl/24/rodo/stan_zdrowia.pdf

7. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły - www.spkolniczki.pl/24/rodo/odbior.pdfPolityka prywatności | Team Bahama70